Planul general de activitati ARPIA pe anul 2018

                                         Deviza: ARPIA: Pasiune, Traditie, Profesionalism

                                                     SMFA: Integritate, Devotament, Tenacitate

Motto: O actiune plauzibila reusita este sustinuta de pasiune

PLANUL GENERAL AL EVENIMENTELOR SI ACTIVITATILOR ASOCIATIEI ROMANE PENTRU PROPAGANDA SI ISTORIA AERONAUTICII – ARPIA, IN ANUL 2018

BAZA LEGALA:

– Statutul Asociatiei Romane pentru Propaganda si Istoria Aeronauticii (ARPIA);

– Statutul Parteneriatului European al Asociatiilor Fortelor Aeriene (EPAA);

– Prevederile actelor normative nationale:

  • Ordonanta nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, in vigoare de la 30 aprilie 2000cu modificarile aduse prin OG 37/2003; L 213/2005; L 246/2005; L 305/2008; L 34/2010; L 145/2012; L 76/2012; L 22/2014;,L 46/2016; Ultimul amendament din 04 aprilie 2016.

In temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, s-a emis actul mentionat

  • Protocoalele încheiate cu diferiti parteneri → SMFA, Cultul eroilor, Aeroclubul Romaniei si celelalte

SCOP: elaborarea unui documentul național integrat de planificare si desfasurare al evenimentelor si activitatilor ARPIA in anul 2018, cu caracter obligatoriu pentru membrii sai, necesar  identificarii, si utilizarii resurselor materiale si financiare (fonduri, donatiisa) destinate funcționării asociației.

Realizarea scopului consta in dezvoltarea cunoasterii de catre public a aeronauticii, a semnificatiei Aviatiei si Armatei in domeniul economic, turistic, sportiv si defensiv; imbunatatirea structurii organizatorice si asigurarea condițiilor de realizare a Planului, a unor actiuni eficiente, durabile in efect și imagine, flexibil, sigur și echilibrat in modul de aplicare, in armonie cu partenerii și în conectivitate cu organismele și instituțiile din țară și din strainatate – condiții esențiale in afirmarea rolului, personalității și misiunilor asociației.

Planul general ARPIA este documentul național integrat, care reprezinta baza planificarii actiunilor ce se desfasoara in anul 2018. Planul are caracter obligatoriu si prin acesta pot fi accesate fonduri, donatii, sponsorizari, identificate si utilizate ca resurse materiale si financiare necesare funcționării asociației. Este instrumentul de modelare al activităților specifice  organizatiei.

OBIECTIVUL GENERAL: afirmarea rolului, personalității și identitatii ARPIA prin promovarea imaginii Fortelor Aeriene Romane, a contribuţiei romanilor la dezvoltarea aviaţiei mondiale, colaborarea in domeniul aeronautic cu organismele și instituțiile nationale, precum si cu parteneri NATO si UE.

Obiective subsecventiale:

– afirmarea ARPIA ca vector al dezvoltarii culturii aeronautice și sportului aviatic, prin oferirea tinerilor, soluții de orientare profesională în profil aviatic şi de susţinere a ocupaţiilor conexe;

– informarea publică si realizarea în societate a unei mentalităţi, stări de spirit şi atitudini favorabile educației, culturii si învăţământului, construcţiilor, infrastructurii și logisticii aeronautice;

– promovarea valorilor aeronautice, concentrarea actiunilor tuturor partenerilor si organizatiilor de profil pentru a da claritatea si substanta adecvata evenimentelor, personalitatilor si institutiilor din domeniu în deplină concordanță cu realitatea și evoluția dezvoltarii aviatiei;

– concertarea actiunilor cu organizatii si organisme aviatice, al caror scop este similar cu cel al ARPIA, pentru conexarea directiilor, variantelor si căilor de implementare a măsurilor agreate. 

– Conform Statutului, ARPIA este asociatie apolitică, persoană juridică de drept privat, de interes public, fără scop patrimonial, non-profit, cu caracter cultural-ştiinţific, istoric, sportiv şi educaţional, deschisă iubitorilor aeronauticii indiferent de studii, profesie, etnie, apartenenţă politică şi stare socială.

– ARPIA a devenit un vector al culturii aeronautice și sportului aviatic, oferind tinerilor consultare si soluții de orientare profesională.

– ARPIA promovează imaginea Fortelor Aeriene, Aviatiei și Armatei României, informarea publică si realizarea în societate a unei mentalităţi, stări de spirit şi atitudini favorabile dezvoltarii domeniului aeronautic, educației, sportului si învăţământului aviatic, construcţiilor, infrastructurii și logisticii, la nivel naţional si european. Tot odata va promova cunoasterea fenomenului si a valorilor aeronautice, concentrarea actiunilor tuturor partenerilor si organizatiilor de profil pentru a da însemnătatea, claritatea si substanta adecvata.

Pentru anul 2018 rolul si atributiile Parteneriatului European al Asociatiilor Aeronautice va atrage ARPIA cu noi preocupări, responsabilități si demersuri pentru a asigura continuitatea cunoaşterii contribuţiei românilor la afirmarea aviaţiei mondiale, a eforturilor şi colaborărilor aviatice cu diferite ţări şi parteneri. Acestea pun în evidenţă evenimente şi personalităţi, construcţii şi valori a căror importanță trebuie sa fie promovate în țară si în lume, astfel:  

– Prin a sustine si organiza activitatile din programelor omagiale dedicate lui Aurel Vlaicu, initiind un simpoziion cu orasul Geoagiu si muzeul hunedorean, ce va avea ca tematica creatiile acestui unificator al vazduhurilor romanesti si sustinerea dezvoltarii zonale la Monumentul din comuna Bănești Prahova.

– Se va continua promovarea valorilor si personalitatea lui Traian Vuia, prin sesiuni și comunicări despre experimentul din 18 martie 1906, rolul acestui roman in realizarea Marii Uniri din țară 1918 si incheirea Tratatului de pace.

– Evidentierea eforturilor si calitatilor unor personalitati si eroi din aviatie ale caror merite/jertfe au adus valoare si esenta istoriei aviatiei romane.

– Finalizarea compozitiei, orchestratiei si interpretarii corale a Marsului Aviatorilor atestarea lucrarii prin auditii si participarea la manifestari ce pot da, prin premiere, calitatea si aprecierea caracteristicilor unei asemene creatii. 

Toate aceste actiuni, împreună cu participarea ARPIA la sesiunile EPAA, intalnirile, vizitele si simpozioanele ce se realizeaza cu diferiti colaboratori, reprezinta un bun prilej pentru cooperari și discutii unde se obtin informatii utile si de autentica  valoare.

Se apreciaza ca relatiile si programele asociatiilor aeronautice partenere si informarile despre Fortele Aeriene ale țărilor membre NATO si UE, pot fi utile pentru stabilirea obiectivelor fortei si forta obiectivelor, modernizarea si procesul de transformare a componentei aeriene, promovarea aspectelor de interes pentru Fortele Aeriene Române si ARPIA în relatiile cu diferiti parteneri.

Se considera ca activitatea membrilor Consiliului Director Național si a celor din filiale, desfasurata in aplicarea Planului general ARPIA si pentru sustinerea imaginii aviatiei, sunt exercitate în serviciul public, prin pasiune si voluntariat, motiv pentru care nu pot fi remunerati cu salarii si indemnizatii sau alte formule de compensare a muncii.

Modelul de acțiune constă în fundamentarea științifica a fiecărei activități prin analiza sustenabilității, realismului și perspectiva realizării acesteia.

Planului general ARPIA 2018 in fundamentare si constructie porneste de la ideea ca membri Consiliului Director ARPIA depun eforuri sustinute pentru indeplinirea si găsirea modalităților, surselor si procedeelor cele mai eficiente, Impreună cu Biroul Executiv Central si Structura Centrală, cu șefii de secții si presedintii de filiale se va insista ca acesta să fie indeplinit cu rezultate bune. Responsabilitățile si programele organizației, scopul si obiectivele Planului să fie atinse, identificand noi proiecte si colaborari cu partenerii locali, nationali si europeni astfel incât să se poată răspunde tuturor cerintelor promovării imaginii Fortelor Aeriene si Armatei Romaniei.

 

                        Presedinte ARPIA,  gl.(r) Iosif  RUS