ACTIVITATI

Programul ARPIA 2016

Programul ARPIA 2016

 

Motto: O naţiune adevărată este menţinută de patriotism,

nu de crezul politic

Patrick ”Pat” Buchanan

 

Planul general ARPIA 2016 este documentul național integrat ce reprezinta baza planificarii actiunilor pentru anul 2016; este documentul obligatoriu prin care pot fi accesate fonduri, donatii sponsorizari și alte surse materiale si financiare necesare funcționării asociației; este un instrument de modelare al activităților in asociatie.

Obiectivul general al ARPIA, îl constituie asigurarea condițiilor privind realizarea conținutului Programului și a unor actiuni eficiente, durabile in efect și imagine, flexibil, sigur și echilibrat in modul de aplicare, in armonie cu partenerii și în conectivitate cu organismele și instituțiile din țară și din afară – condiții esențiale pentru afirmarea rolului, personalității și misiunilor asociației.

Pentru acest an, programul se inscrie cu multe actiuni, despre continuitate, optimism și viitor. Evenimentele prevăzute în program oferă o perspectivă ce ar putea să aibă un caracter ascendent, in peisajul nostru politic, social si militar/defensiv: intâlnirile și dialogul in și despre interesul aeronautic național, pentru a găsi împreună, cu celelalte organisme aviatice ce ne unește și a găsi căile de implemenrtare a măsurilor agreate.

În pregătire/intocmirea Programului ARPIA 2016 s-au folosit argumentele oferite de legislatie, Hotărârile de Guvern, Statutul asociației si al EPAA, protocoalele încheiate cu diferiti parteneri, ținând cont de următoarele criterii si cutume :

– ARPIA este asociatie apolitică, persoană juridică de drept privat, de interes public, fără scop patrimonial, non-profit, cu caracter cultural-ştiinţific, istoric, sportiv şi educaţional, deschisă iubitorilor aeronauticii indiferent de studii, profesie, etnie, apartenenţă politică şi stare socială

– ARPIA a devenit un vector al culturii aeronautice și sportului aviatic, prin care oferă tinerilor soluții de orientare profesională în profil aviatic şi de susţinere a ocupaţiilor conexe.

– ARPIA promovează imaginea Fortelor Aeriene, Aviatiei și Armatei României, informarea publică si realizarea în societate a unei mentalităţi, stări de spirit şi atitudini favorabile aviaţiei, educației, culturii si învăţământului aeronautic, construcţiilor, infrastructurii și logisticii, la nivel naţional si european. Consiliul Director consideră că scopurile enumerate nu sunt o modă, moft, răsfăţ, sau tradiţionalism cu orice preţ, ci o necesitate și un incontestabil temei. Acest motiv nu poate fi altul decât cunoasterea fenomenului aviatic, promovarea valorilor aeronautice, concentrarea actiunilor tuturor partenerilor si organizatiilor de profil pentru a da valoarea, claritatea si substanta adecvata personalitatilor, evenimentelor si institutiilor din domeniu în deplină concordanță cu realitatea și evoluția dezvoltarii aviatiei europene, mondiale.

– Pentru 2016 atributiile președinției Parteneriatului European al Asociatiilor Aeronautice deși au fost predate, ARPIA va continua sa aducă în prim planul preocupărilor EPAA responsabilități si demersuri pentru a asigura continuitatea cunoaşterii contribuţiei românilor la afirmarea aviaţiei mondiale, a eforturilor şi colaborărilor aviatice cu diferite ţări şi parteneri. Toate acestea rămân preocupari cu o mare semnificație ce pun în evidenţă evenimente şi personalităţi, construcţii şi valori a căror importanță trebuie sa fie promovate și cunoscute în țară și în lume.         In special,

Se va reactiva organizarea de programe omagiale dedicate lui Aurel Vlaicu prin dezvoltarea amenajărilor din jurul Monumentului din conuma Bănești Prahova,  montarea si dezvelirea unei plăci omagiale cu o efigie si text adecvat pentru fostul student, la Universitatea Tehnică din München – Technische Universität München -, actiune replanificată din 2015 pentru  2016.

– Se va continua promovarea creației lui Traian Vuia, prin sesiuni și comunicări, la 110 ani de la experimentul lui, din 18 martie 1906, de la Montesson, in țară si in Franța.

Toate aceste activitati, împreună cu participarile la sesiunile EPAA, vizitele si simpozioanele ce se realizeaza cu diferiti colaboratori, reprezinta un bun prilej pentru Intâlmiri și discutii unde se obtin informatii de la reprezentanti de nivel înalt din asociatiile si Fortele Aeriene ale țărilor membre NATO si UE, referitor la obiectivele  fortei, modernizarea si procesul de transformare a Fortelor Aeriene, promovarea aspectelor de interes major pentru Fortelor Aeriene Române si in avantajul Asociatiei Romane pentru Propaganda si Istoria Aeronauticii, în relatiile cu partenerii.

Activitatea membrilor Consiliului Director Național si a celor din fiecare Consiliu Director al filialelor, care lucreaza la aplicarea programelor ARPIA si sustinerii imaginii aviatiei, sunt exercitate în serviciul public, pe baza de voluntariat si din pasiune pentru care nu pot fi remunerati cu salarii sau alte formule de compensare a muncii si indemnizatii speciale.

Modelul specific de acțiune constă în fundamentarea științifica a fiecărei activități și analiza sustenabilității, realismului și perspectiva realizării acesteia. Activitățile ARPIA sunt dependente de pasiune, continuitate, susținere și miscare.

Membri Consiliului Director ARPIA manifesta incredere în indeplinirea Programului ARPIA 2016

si speră în găsirea modalităților, surselor si procedeelor cele mai eficiente ca, impreună cu Biroul Executiv Central si Structura Centrală, cu șefii de secții si presedintii de filiale să fie indeplinite responsabilitățile si programele organizației, să fie atinse obiectivul și scopurile acesteia, asumându-se noi proiecte si colaborari cu partenerii europeni astfel incât să răspundem tuturor cerintelor promovării imaginii Fortelor Aerieneă si Armatei Romaniei.