Our blog


29 ianuarie 2016


Raport de activitate 2013 -2016

Raport de activitate 2013 -2016

          Asociaţia Română pentru Propaganda şi Istoria Aeronauticii – ARPIA a fost constituită la 19 mai 1990 şi este continuatoarea tradiţiilor Asociaţiei Române pentru Propaganda Aviaţiei (ARPA), creată în 20 ianuarie 1927 din iniţiativa unor personalităţi de frunte a vieţii politice, oameni de afaceri, aviatori activi şi în rezervă. Este infiinţată pe termen nelimitat, autonomă, apolitică, persoană juridică de drept privat, de interes public, fără scop patrimonial, non-profit, cu caracter cultural-ştiinţific, istoric, sportiv şi educaţional, deschisă iubitorilor aeronauticii indiferent de studii, profesie, etnie, apartenenţă politică şi stare socială.

          Asociaţia şi-a reînceput activitatea cu noua denumire cu o legitimitate istorică după 63 de ani de la înfiinţare, marcând in 2015, douăzeci şi cinci de ani de la reluarea activităţii după o întrerupere abuzivă de peste 45 de ani şi având meritul de a dezvolta, în noile condiţii, scopul şi obiectivele asociaţiei create –ARPA 27-, ce avea un mare rol in formarea generaţiilor de piloţi în perioada interbelică, promovarea tradiţiilor şi istoriei aeronauticii.

          Raportul este o continuare a informărilor periodice făcute de Consiliul Director al ARPIA la Adunările Generale din 2013, 2014 şi 2015, inclusiv la MApN. Aceste adunări au fost onorate de prezenţa Şefului Statului Major General sau a Şefului Statului Major al Forţelor Aeriene. Întâlnirea lor cu reprezentanţii filialelor din ţară şi din Bucureşti, cu organizaţiile de profil (paraşutism, aviaţie) şi diferiti colaboratori au asigurat un contact direct și o bună cunoaştere a asociaţiei, o excelentă informare asupra scopurilor, obiectivelor, programelor şi mesajelor transmise de ARPIA marelui public, partenerilor, suporterilor şi simpatizanţilor Aviaţiei României. Prezenţa Şefului SMG şi al SMFA la aceste adunări au constituit totodată, un prilej de apreciere pentru acţiunile şi programele asociaţiei, expertiza şi experienţa profesională a membrilor, pentru ideile și sugestiile lor în realizarea unei comunități aviatice în interesul tuturor cetăţenilor.

          În perioada 2013 – 2016, asociația a continuat informarea publicului despre contribuţia românilor în afirmarea aeronauticii naţionale şi europene. Intre acestea, cele mai susținute acţiuni fiind sesiunile anuale de comunicări organizate de ARPIA și Muzeul Banatului, în comuna Traian Vuia, privind proiectul primului avion-automobil și celelalte creații ale marelui inventator român; momentul aparitiei primei Legi de Organizare a Aeronauticii Militare Române şi omagierea experiențelor lui Aurel Vlaicu, unificatorul văzduhurilor româneşti, inventatorul şi constructorul primelor planoare şi avioane ce au fost fabricate şi zburate în România de un fiu al său; organizarea, sub preşedinţia ARPIA a patru sesiuni, ale EPAA – Parteneriatul European al Asociaţiilor Forțelor Aeriene, la Bucureşti şi Braşov în 2013, 2014. În 2016 se va realiza dezvelirea unei compoziții omagiale cu efigia lui Aurel Vlaicu, la Universitatea Tehnică din München, al cărei student a fost in perioada 1903-1907.

          Tot odată, s-au planificat acţiuni şi derulat omagieri/celebrări pentru personalităţile din aeronautică, veterani din cel de-Al Doilea Război Mondial. Ex. pentru: Cpt. Alexandru Șerbănescu, la Colonesti și Bucuresti, Adj. Traian Dârjan la Cluj, Cpt. Dan Vizanty la Popesti-Leordeni, Lt. aviator Gheorghe Mociorniță la Băicoi, precum și pentru cei care au depus eforturi şi devotament în slujirea ţării, dovedindu-se că ARPIA promovează imaginea Forţelor Aeriene, a Aviaţiei şi Armatei României, a rolului acestora în societate.

          Din 2006 a devenit o componentă de bază a Parteneriatului European al Asociaţiilor Aeronautice (EPAA). Prin calitatea sa de membru cu drepturi depline şi prin activităţile desfăşurate la nivel naţional şi european, ARPIA a adus o contribuţie substanţială la cunoaşterea istoriei aeronauticii române de peste o sută de ani, a contribuţiei românilor la afirmarea aviaţiei modiale, a primelor zboruri cu aparate mai grele decât aerul, a tradiţiilor şi cooperării aeronautice cu diferiți parteneri. Astfel că, prin acest organism  european, ARPIA a reuşit să pună în evidenţă evenimente şi personalităţi, creații și lucrări, invenţii şi valori ale căror dimensiuni se impun a fi cultivate în viitor. În baza eforturilor, rezultatelor si aprecierile, pentru 2013-2014, ARPIA a pimit preşedinţia rotaţională a EPAA, un act de mare responsabilitate şi încredere, confirmat până, la finalul acestui mandat.

          În scopul menţinerii capacităţii de afirmare, de imagine, identitate şi comunicare, de reprezentare şi promovare a unor noi acţiuni de substanţă privind manifestările dedicate evenimentelor aeronautice naţionale şi europene, asociaţia a participat în mod activ, în cooperare cu diferite organisme, la programele comune, prevăzute în planurile şi programele anuale din 2013-2015. Astfel, ARPIA a devenit un vector de promovare a valorilor şi tradiţiilor Aviaţiei Române, un susţinător al imaginii şi contribuţiei românilor la dezvoltarea aeronauticii naţionale şi europene, un promotor al culturii aeronautice şi sporturilor aviatice, de orientarea aeronautică profesională a tinerilor şi susţinere a ocupaţiilor conexe.

          ARPIA urmăreşte informarea şi realizarea în societate a unor mentalităţi, stări de spirit şi atitudini favorabile aviaţiei, învăţământului aeronautic, construcţiilor aviatice, în infrastructură şi logistică, la nivel naţional şi european. Ca urmare, asociaţia a reuşit şi va continua să reunească în rândurile sale, tineri şi vârstnici care sunt legaţi de activităţile aviatice, dornici să promoveze istoria şi interesele aeronautice ale României în lume, in aviația națională și cea locală.

          În ultimii ani s-a reluat iniţiativa de îmbunătăţire a Statutului, de actualizare a actului de înscriere a asociaţiei, de obţinere a certificatului de persoană juridică şi pe această bază, filialele să facă o mai bună pregătire a adunărilor generale şi a reconfigurării programelor, să poată semna contracte şi acte juridice conform

legii. Cele mai importante acţiuni ale filialelor fiind: aniversarea unor evenimente aviatice și militare, organizarea de simpozioane, expoziţii şi evocări; realizarea, la Craiova o replică a avionului Coandă 1 și Valicu I; studiul, proiectarea şi construcţia, împreună cu ARPIA Tecuci, a unui monument şi a muzeului de aviaţie în acest oraș, gazdă a şcolilor aeronautice româneşti; montarea de simboluri la Mănăstirea Dintr-un Lemn, loc de suflet si rugăciune pentru aviatori şi marinari; continuarea demersurilor pentru acordarea numelui eroilor aviatori la unele şcoli, pieţe, străzi şi staţii pentru mijloacele de transport local; menținerea actiunilor în Luna culturii aeronauticii (20 iunie – 20 iulie) sub semnul căreia se desfăşoară anual programe aviatice, a căror inițiativă va continua și în 2016.

          În perioada analizată s-a iniţiat de ARPIA şi Muzeul Militar Naţional vernisarea anuală a „Salonului de machete şi aeromodele” prin care s-au promovat concepţia şi construcţia personală, la scară redusă a aeronavelor din producția naţională şi a celor ce s-au aflat in dotarea aviaţiei române.

          Începând cu 2013, ARPIA, SMFA şi câţiva colaboratori, au inițiat Centenarul aeronauticii româneşti, pentru care s-au organizat în înteres obştesc: proiecte, programe, evocări, măsuri şi actiuni ce s-au desfăşurat de asociaţie ca organizator sau partener şi în anii următori. Exemplu, marele miting naţional de la Otopeni, de la Băneasa şi din multe alte localităţi ale României, sărbătorirea a 100 de ani de la proiectarea, construcţia şi zborul pe teritoriul României a avionului „Vlaicu-2” cu prezentări la Torino, Arad, Câmpina, Buzău, Binţinţi şi Băneasa, iar in 2014, la SHAPE FEST, Belgia inclusiv, la parada militară anuală, de Ziua Naţională. Un alt moment aniversar a fost marcat printr-un ceremonial militar şi religios, organizat cu sprijnul SMFA şi al Aeroclubului României, ce a inclus montarea unei plăci aniversare şi salutul din zbor cu avioane şi elicoptere, la AFI Palace-Cotroceni, cu prilejul aniversării a 100 de ani de la primul zbor efectuat chiar în acest loc – eveniment, premieră în ţară – cu un avion proiectat şi fabricat la Arsenalul Armatei, pilotat de Aurel Vlaicu la 17 iunie 1910 şi ulterior, împlinirea unui secol de la prima misiune cu caracter militar, în România; desfăşurarea unei sesiuni de comunicări la Academia Română, cu materiale și expuneri de academicieni şi membri ARPIA, slujbe de pomenire la Patriarhia Română, la Catedrala Mitropolitană din Timişoara şi la mormântul lui Traian Vuia din Cimitirul Bellu; sărbătorirea a 100 ani de la proiectarea, construcţia, testarea şi prezentarea primului avion cu reacţie din lume, creat de savantul român Henri Coandă în anul 1910 – eveniment aniversat prin omagieri, întâlniri, conferinţe, simpozioane şi sesiuni la Academia Română, Academia Forţelor Aeriene, Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale, Facultatea de Electrotehnică din Craiova, evocări ale personalităţii savantului la Colegiul Tehnic de Aeronautică Henri Coandă din Bucureşti, diverse manifestări la Perişor-Dolj, satul copilăriei lui, tipărirea de cărţi şi articole ce subliniază personalitatea marelui savant.

          Un moment semnificativ, l-a constituit, evocarea anuală a reluării activităţii asociaţiei (înfiinţată la 20 ianuarie 1927). Pentru efortul depus şi interesul manifestat in programele asociației, la implinirea a 25 de ani de la reluarea activității acesteia, un mare număr de membri ARPIA au fost decoraţi sau înaintaţi în grad ori li s-au conferit embleme, medalii şi diplome de către MApN, SMFA şi Biroul Executiv Central ARPIA. În următorii ani s-au prevăzut noi acțiuni şi intervenţii, bazate pe speranţe şi demersuri prin care, cu ajutorul membrilor ARPIA, se va continua realizarea obiectivelor şi mesajelor asociaţiei prin informare publicului, promovarea spiritului aeronautic şi coordonarea activităţilor de răspândire a cunoştinţelor despre aeronautica naţională, europeană şi mondială, propaganda şi susţinerea fenomenului aeronautic şi al Aviaţiei Române. Măsurile au avut ca argument faptul că ARPIA a continuat să-şi îmbunătăţească structura şi organizarea, prin înfiinţarea de noi filiale in teritoriu si in afară, atragerea organizaţiilor de profil alături de eforturile asociaţiei de susţinere a legitimitătii istorice a organizației. Afirmaţia este susţinută de înfiinţarea în 2013 a filialelor Cluj, Ploieşti, Caraș-Severin, in 2014 la Toronto, iar în 2015 la Urziceni.

          Perioada 2013–2015 se caracterizează prin noi măsuri ce au stimulat interesul publicului pentru aeronautică, prin informarea şi mobilizarea acestuia la activităţi de celebrare a unor evenimente şi personalităţi, prezentând importanţa şi utilitatea aviaţiei, menţinerea spiritului aeronautic local şi susţinerea intereselor naţionale. Sunt de remarcat programele aniversare derulate la împlinirea, a 60 de ani de aviaţie reactivă la Ianca, Deveselu-Caracal, Feteşti şi Craiova, la Timişoara, Caransebes, M. Kogălniceanu; 50 ani de la inființarea primului regiment de elicoptere in România; 70 de ani de la constituirea primei unităţi militare de paraşutişti şi a recordurilor internaţionale obținute de români la saltul cu parasuta; un secol de invăţământ aeronautic militar, bine marcat la Bucureşti, Braşov, Boboc şi Focşani. Apoi, a unui secol de la apariţia primei Legi de Organizare a Aeronauticii Militare şi sărbătorirea, la Bacău şi Blaj a Zborului Marii Uniri.

          Este de subliniat şi componenta sportivă a asociaţiei, prin organizarea de mitinguri aeriene în colaborare cu Aeroclubul Românei şi SMFA – atât în Bucureşti cât şi în alte localităţi, susţinerea imaginii Armatei României prin acţiuni de omagiere a sacrificiilor ostaşilor români în luptele desfăşurate în triunghiul de foc şi de sânge, Mărăşti – Mărăşeşti – Oituz, printr-un maraton anual„Pe aici nu se trece”, planificat pe 6 august, în cooperare cu ARPIA Focşani şi Ro Club Maraton. Competiţia se derulraza prin localităţile Soveja, Mărăşti şi Mărăşeşti. Este un eveniment unic în România şi între primele competiţii de maraton organizate în Moldova care, în 2016 va ajunge la ediţia a VI-a. În anul 1917 mii de români, germani, ruşi, unguri, austrieci şi francezi au căzut în aceste locuri. Urmaşilor acestora, le-a fost adresat un îndemn: Veniţi la Mărăşeşti şi alergaţi un maraton în spirit olimpic, într-o cursă care să însemne pentru fiecare dintre noi: Omagiu, Recunoştinţă, Respect, Reconciliere şi Prietenie. Despre eveniment au fost informaţi ataşaţii apărării şi ambasadorii din ţările menţionate. În scris şi verbal, aceştia au apreciat competiţia. Astfel, in baza invitaţilor ARPIA, ambasadorul şi ataşatul militar al Republicii Franceze, ne-au onorat cu prezenţa pe itinerariul maratonului, la locurile unde s-au desfăşurat istoricele lupte şi la Monumentul Soldatului Francez de la Varniţa. Calendarul evenimentelor din 2014 a inclus şi Centenarul debutului Primei Conflagrații Mondiale a secolului XX – eveniment evocat in numeroase momente de referință ale ARPIA, iar in 2015 anul veteranilor.

          Un gest de respect şi omagiu pentru cultul eroilor, al sacrificiilor acestora a avut loc din iniţiativa ARPIA şi a unor colaboratori, în Slovenia, la împlinirea a 100 de ani de la marile bătălii din Primul Război Mondial care s-au desfăşurat pe valea râului Socea unde şi-au dat viaţa peste 20.000 de ostaşi români din Armata Română şi Austro-Ungară. Aceleaşi gesturi de respect şi comemorare au avut loc prin participarea ARPIA, la Michalowice, Polonia, cu prilejul redezvelirii, la 75 ani a monumentului ce  a fost ridicat în memoria echipajului mixt româno-polonez (doi aviatori români şi doi polonezi), care a decedat în urma unui nefericit eveniment de zbor la 7 noiembrie 1936, pe timpul testării avionului PZL 30 Żubr.

          Avionul, urma să constituie obiectul unui contract de 24 aparate de zbor pentru România. Momentul de pioșenie s-a mai derulat 2013, fiind planificat in anii 2015 si 2016 cu ocazia efectuării vizitelor ARPIA, la Varşovia. Membri delegaţiilor, insoțiți de personalul Ambasadei României, ataşatul român al Apărării, reprezentanţi ai Primăriei şi Asociaţiei Aviatorilor Polonezi, a depus/vor depune o coroane de flori la Monumentul de la Michałowice. Președintele ARPIA a înmânat, d-lui Roman Wożniak, Emblema de Onoare a Forţelor Aeriene Române, oferită de Șeful SMFA, la propunerea ARPIA, în semn de respect şi răsplătire a eforturilor depuse de acest aviator polonez, în impulsionarea unor instituţii din Polonia şi România pentru a găsi fondurile necesare refacerii Monumentului din Michałowice, deteriorat de război, intemperii sau de inconştienţa oamenilor. Un alt moment omagial s-a desfasurat la Rymařov – Cehia – unde ARPIA, împreună cu SMFA și Baza 90 Transport Aerian „Gheorghe Bănciulescu”, primăria locală, „Asociaţia Românilor din Cehia”, şi Ambasada României din Praga au realizat şi dezvelit un monument dedicat comandorului Gheorghe Bănciulescu, primul om din lume care a zburat cu proteze la ambele picioare. Comemorarea s-a reluat in 2014, 2015 și este planificată și pentru 2016.

          Sunt de remarcat comemorările experimentele lui Aurel Vlaicu ce s-au derulat în 2013, 2014, 2015 și vor continua in 2016, la Cercul Militar, SMFA, la Academia Română, Băneşti, Breaza și Binţinţi. În 2016 se  vor relua întâlnirile și discuțiile, pentru dezvelirea unui simbol cu un text și efigia lui Aurel Vlaicu, la Universitatea Tehnică din München unde, el a studiat ingineria, in anii 1903-1907.

          În domeniul cultural sunt demne de remarcat redactarea şi publicarea a peste o sută douăzeci de lucrări cu tematică aviatică, tipărite sub egita ARPIA sau scrise de membrii ai asociaţiei, materiale şi articole trimise la diferite publicaţii şi reviste. Subliniem totodată, efortul și succesul unor filiale şi colecţionari-membri ARPIA pasionaţi de participarea activă la expoziţiile organizate periodic în țară, la Bucureşti, Câmpia Turzii, Arad, Boboc-Buzău, Mediaş, Sibiu, Timişoara, Caransebeş, Cluj-Napoca, comuna Traian Vuia, în multe alte localităţi, precum și în Slovenia. Membrii ARPIA sunt cei care au oferit şi fac diferite donaţii cu materiale și documente care devin exponate ale Muzeului Militar Naţional, Muzeului Naţional al Aviaţiei Române şi ale secţiilor acestora din teritoriu. Majoritatea donatorilor sunt membri ARPIA, dintre cei care reprezintă generaţia aviaţiei moderne, a aviaţiei reactive, a celor care acum, prin evocările lor pun în valoare fapte şi evenimente din perioada interbelică. În calitatea lor, de „foşti tineri aviatori”, deveniţi veterani, aceștia sunt cei care au făcut parte, în anii 1950-1953, din primele unităţi dotate cu avioane cu reacţie și aduc în actualitate, fapte și întâmplări publicate în revistele Cer Senin, Aripi Buzoiene, Oltenia Aeronautica, Aeropontica, Top Gun şi în publicaţiile la care avem colaborări, precum: Gândirea Militară Românească, Observatorul Militar, România Eroică.

          Așa cum am mentionat, ca urmare a deciziei Comitetului Director EPAA, pentru perioada 2013 – 2014 au crescut responsabilitătile ARPIA prin preluarea preşedinţiei acestui organism european. Decizia a fost si este un un gest de recunoaştere şi apreciere a asociației, a participării ei active în cadrul parteneriatului, încrederii oferite privind răspunderile şi abilităţile de reprezentare a EPAA, prin îndeplinirea unor sarcini şi obligaţii de promovare a imaginii acestui organism, cooptarea de noi membri şi preocuparea pentru sărbătorirea/omagierea unor evenimente și personalităţi din ţările/aviaţiile asociaţiilor partenere.

          Cele expuse au fost prevăzute în programul pe 2013, 2014 și se regăsit și in cel din 2015 inclusiv, pentru 2016 oferind cadrul şi sprijinul pentru susţinerea şi obţinerea de asociaţie a statulului de Utilitate Publică. Această acţiune va spori încrederea în iniţiativele şi programele ARPIA atât în interior cât mai ales, la nivel european. In mod practic ARPIA își  îndeplineste cu mare răspundere scopul și obiectivele ce se referă la utilitatea publică. Se poate menționa că, inițial, dosarul si pregătirea documentelor, nu au răspuns integral cerințelor lucrului bine făcut.

          Importante au fost, sunt şi vor fi colaborările şi relaţiile create, vizitele şi schimburile realizate prin iniţiativele ARPIA de promovare a unor acţiuni din Programul Cultural al Uniunii Europene, începute în anii anteriori, dar mai greu continuate din varii motive. Există insă, dorința ca încercările și căutările să-și mențină continuitatea. Speram ca, demersurile să aducă noi afirmări ale ARPIA.

          Contribuţia ARPIA la sporirea prestigiului Forţelor Aeriene, Armatei şi României în lume constă, așa cum s-a demonstrat şi prin participarea organizației la acţiuni de parteneriat, la diferite evenimente aeronautice, în misiuni sub egida NATO şi UE fapt ce, reprezintă o dovadă incontestabilă a rolului important al EPAA şi al SMFA, în îndeplinirea responsabilităţilor asociaţiei şi a sarcinilor asumate de ţara noastră în cadrul misiunilor ce revin României – ca membru al Parteneriatului European şi al Alianţei Nord-Atlantice.

          Noi ne considerăm că suntem o comunitate de cetăţeni inimoşi şi activi, care iau atitudine, sprijină şi fac lobby cu membri săi; suntem o echipă cu activiști de top, care lansează, cu legitimitate, acţiuni de impact la toate nivelele inclusiv, la cel mai înalt nivel. Noi vom continua să credem unii în alţii, să sporim numărul de membrii şi colaboratori şi fiind mai implicaţi, desigur, puterea noastră de a schimba imaginea aviaţiei va creşte foarte mult!

          Iată un comentariu despre ARPIA, în revista Aeronautica, Italia, numerele unite 8 și 9 din septembrie 2013: “În zilele de 19 și 20 iulie 2013, la Bucureşti, capitala României a avut loc prima înâlnire a EPAA (European Partnership of Air Force Associations), concomitent cu sărbătorirea a 100 de ani de aviație românească. Întâlnirea dintre cele nouă delegații europene, printre care și cea a AAA, Associazione Arma Aeronautica condusă de președintele național, Gen. Giovanni Sciandra a văzut pentru prima dată și participarea, în calitate de observator, a Poloniei. Sesiunea de lucru s-a concentrat, mai ales, în punerea la zi a structurii EPAA, cu scopul de a o face mai simplă (suplă, n.a.) și de a o adapta la noile mijloace de comunicare disponibile în zilele noastre. În timpul sesiunii, Şeful Statului Major al Aeronauticii Române… a dorit să fie prezent pentru a saluta personal diferitele delegaţii europene şi pentru a le informa despre cum se prezintă Forţa Aeriană Română. A doua zi de lucru a fost dedicată in toalitate sărbătoririi celor 100 de ani ai Aeronauticii Române, cu depuneri de coroane de laur la Monumentul Eroilor Aerului. La ceremonie erau prezente unele din cele mai înalte autorităţi ale Ţării, printre care, primul ministru Victor Ponta. Chiar şi EPAA a participat cu depunerea propriei coroane la baza monumentului. În final Şeful Statului Major s-a intreţinut cu diferite delegaţii înaintea întoarcerii acestora în propria ţară. Trebuie să subliniez excelenta organizare de care s-a ocupat preşedintele actual al EPAA, generalul Iosif Rus, împreună cu colaboratorii săi”. Autor, Vincenzo Baltazare, webmaster AAA. Traducere, prof. univ. Adelina-Sonia Mărginean, președinte ARPIA, filiala Torino

          Prezentăm și o apreciere despre deținerea de ARPIA a presedinției EPAA in anii 2013 – 2014. Acestea aparține Gl.lt. G.Vanheke, fost șef  SMFA, iar acum, presedintele Asociatiei Fortelor Aeriene din Belgia: Încurajare dvs. unanimă și stimulentul pentru eforturile pe care le faceți pentru ca parteneriatul european sa fie  eficace, ne-a convins că fiecare membru, indiferent cât de mare sau mic este, poate aduce o contribuție valoroasă la cauza noastră. Aștept cu nerăbdare să vă întâlnesc în stare bună de sănătate in colaborarea noastră de-a lungul lui 2015.

        Alta, din partea cpt. Adolf Kuznik, presedintele Asociatiei Fortelor Aeriene din Slovenia: Încurajarile dvs. unanime și stimulentele morale ne-au convins, că fiecare membru, indiferent, mare sau mic, poate aduce o contribuție valoroasă la cauza noastră, a parteneriatului. Si o altă apreciere, la incheierea mandatului ARPIA, la președinția EPAA, trimisă de Mr. Bruno Lemaire, vice președinte la asociația franceză: A fost o mare plăcere pentru mine să ne întâlnim reciproc în București în toamna acestui an (n.r. sesiunea de  toamnă  a EPAA, 2014). A fost într-adevăr o mare întâlnire și eu profit de această ocazie să vă mulțumesc încă o dată pentru organizarea superbă a evenimentului. Mai mult decât atât, permiteți-mi să exprim recunoștința personală pentru modul cum ati condus EPAA in 2014. Cred cu adevărat că suntem pe drumul cel bun pentru a face EPAA (Parteneriatul European) potrivit pentru viitor. Sunt convins că EPAA, printr-un proces productiv de schimburi de opinii și idei din partea diferitelor națiuni participante, va oferi o rampa de lansare pentru a atinge obiectivele noastre comune în toate Forțelor Aeriene din Europa. Aștept cu nerăbdare sa ne întâlnim din nou la Reuniunea EPAA din luna mai 2015. Toate cele bune pentru noul an.

          Este de subliniat că, spre deosebire de majoritatea organizaţiilor, ARPIA este finanţată şi ghidată în proporţie de 90% de comunitatea noastră, de fiecare membru. Orice acţiune lansată este testată iniţial într-un grup aleator de membri pe care-l considerăm ca un ”juriu”.

          Nu cred că este momentul analizei a ceea ce nu pare fi în ordine în asociaţie. Însă nu pot trece peste două aspecte: – Pentru majoritatea membrilor, viaţa se derulează, în ceea ce facem prin acțiuni, entuziasm, pasiune și concretețe. Pentru alții, se pare că este mai degrabă o aspectare și neparticipare la programele ARPIA. Pe de altă parte, comportamentul lor, pare însoţit de efecte insidioase, prezență formală la unele acțiuni. Astfel că, pasivitatea și indiferența lor devin obişnuinţe.

          Totuși, trebuie să mentionăm faptul că ARPIA, deși este o asociație care se seamănă cu celelalte organizatți, ea se deosebește prin unele specificități față de toate acestea. Domeniul de manifestare, interesul oamenilor, mai ales al tinerilor, presupun propaganda si stimularea pasiunii, cunoașterii dimensiunii zborului si utilității aviației in spațiul economic, turistic, sportiv, militar si social. Fiecare membru trebuie să fie, in același timp, un vector de imagine, pilot, inginer, technician, navigator, specialist, un simpatizant activ, ofiter in rezervă/retragere care să promoveze arta si magia zborului, valorile naționale și mândria de a susține contribuția românilor în dezvoltarea aviației mondiale. Organizatia poate progresa rapid dacă la conducere ajung oameni pasionati, inteligenţi și de bună credinţă.

          În consecinţă, activitatea ARPIA este rezultatul inteligenţei şi experienţei colective a membrilor asociaţiei, combinată cu sugestiile pe care structura centrală le primește de la membri sau de la colaboratori şi experţi. Dacă adăugăm şi faptul că doar o parte din fondurile noastre provin din mici sume cred că ARPIA ar putea fi considerată una dintre cele mai fidele reprezentări organizaţionale ale voinţei membrilor săi. Cu efortul sporit, al tuturor membrilor, dar şi a celor din conducere – care sunt extrem de devotați – s-ar putea ajunge la o formulă prin care să transformăm lumea noastră aviatică, imaginea asociaţiei noastre, a Forţelor Aeriene Române, în organisme mult mai performante şi flexibile. Tot ceea ce am realizat în anii trecuţi trebuie să păstrăm, să continuăm şi să amplifcăm în 2016.

          In final, evidentiez exemplul inaintașilor noștri care, prin inclinația și pasiunea lor au avut abilitatea de a scrie, cerceta, proiecta, fabrica si zbura, realizând aviația așa cum o știm astăzi. Noi avem datoria si competenţa necesară pentru pune in valoare creatia acestora, infăptuirea scopurilor şi programelor ARPIA. Trebuie și, o fac cu placere să tansmit felicitari tuturor celor care au depus și depun eforturi pentru afirmarea asociației, dorindu-le tot odată, sănătate, pasiune, putere si curaj, asigurându-i de gândurile noastre cele mai frumoase!

În numele Biroului Executiv Central şi al Consiliului Director ARPIA,

Presedinte, General (ret)  I O S I F   R U S

Link-uri utile
LIVE RADAR TRACKER - Urmareste in timp real harta cu avioanele aflate in zbor. ............................................................................................. Muzeul Aviatiei Romane     Statul Major al Fortelor Aeriene     --------------------- Site-uri filiale ARPIA  
Recomandari pe Facebook
Back to top
Visit Us On Facebook